06 301 758 33
Bel voor een Turkse vertaler of Turkse tolk
Bookmarks Twitter Evren Madran Linkedin Evren Madran < Homepagina

Woordenboek Turkstotaal™ is een gratis, openbare taaldienst van Vertaalbureau Turkstotaal™
Samengesteld door Dhr Evren Madran; oprichter van Vertaalbureau Turkstotaal™ alsmede
tolk Turks-Nederlands-Engels en (beëdigd) vertaler Turks-Nederlands-Engels
Help ons om deze openbare dienst voort te zetten. Klik nu op de sociale mediaknoppen boven!Woordenboek Turkstotaal™ is een openbare en gratis toegankelijke dienst van Vertaalbureau Turkstotaal™.

Een bijzonder Turks woordenboek, opgesteld door een Turkse vertaler en tolk waardoor het meer inhoudt dan een gewoon woordenboek: je vindt er onder meer vakterminologie uit de juridische, medische, technische en commerciële wereld.

Door de verdieping van de verhouding tussen Turkije en Nederland in de laatste decennia, is ‘verstaanbaarheid’ alleen niet meer voldoende. Het taalgebruik dient tevens ‘mooi’ te zijn, zowel om misverstanden te voorkomen als om een 'goede indruk' te maken.

Een krachtig voorbeeld van een vertaling die noch mooi was noch een goede indruk maakte, was onlangs te vinden in een artikel van een Turkse correspondent, Bram Vermeulen, van het NRC Handelsblad. In het bewuste artikel schreef Vermeulen, dat hij zeer negatief ontvangen werd, toen hij in een interview aan een Turks kind, dat vroeger in criminele kringen verkeerde, in het Turks, de volgende vraag stelde: “Kötü yola düştün mü?” (correcte Nederlandse vertaling: ‘Ben je in de prostitutie beland?’), terwijl hij het volgende meende te zeggen: ‘Ben je op het slechte pad geraakt?’ (correcte Turkse vertaling: “Doğru yoldan mı çıktın?”). Volgens een van het populairste woordenboeken Nederlands-Turks staat er als vertaling van ‘op het slechte pad raken’ in het Turks: ‘in de prostitutie belanden!’ In de hedendaagse woordenboeken Nederlands-Turks staan tal van dit soort fouten en dit is zeker te wijten aan het feit dat de wisselwerking tussen de Nederlandse en de Turkse taal zich beperkt tot een basisniveau. Dit taalgebruik op basisniveau voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd! De nieuwe staat van verhouding tussen Nederland en Turkije vergt een veel verfijnder taalgebruik!

Het doel van dit woordenboek Turks is het stimuleren van ‘mooi’ taalgebruik dat een goede indruk maakt voor zowel het Turks als het Nederlands.

Daarbij is dit Turkse woordenboek vooral nuttig voor de volgende doelgroepen:

  • Turkse tolken en vertalers (algemeen, medisch, juridisch, technisch, commercieel)
  • Turken die in de Nederlandse taal getraind worden
  • Nederlanders die in de Turkse taal getraind worden

Zuidstraat 46 2225GW Katwijk aan Zee / Le Mairekae 74   1013 CD Amsterdam
T 06 301 758 33 | E info@turkstotaal.nl