06 301 758 33
Bookmarks Twitter Evren Madran Linkedin Evren Madran

Vijf kenmerken van een eersteklas
tolk Turks-Nederlands

Als specialist in de Turkse taal is Turkstotaal™ een vertaalbureau, dat toekomstgerichte bruggen wil bouwen tussen West-Europese talen en Turkije en in Europa gevestigde mensen van Turkse afkomst. Wanneer u een tolk Turks nodig heeft en bij ons aanklopt, zullen wij met de grootste zorgvuldigheid een hoog gekwalificeerde tolk Turks voor u inzetten.
Om de hoogste kwaliteit werk te kunnen leveren toetsen wij Turkse tolken op de volgende 5 kwaliteiten.

1. Een eersteklas tolk Turks-Nederlands spreekt beide talen vloeiend
Mensen die een taal leren spreken zeggen vaak: “Ik versta het goed, maar ik kan het niet spreken.” Deze mensen hebben veel passieve kennis van de taal, maar kunnen dit nog niet actief inzetten. Een tolk Turks heeft gedurende opdrachten geen tijd om even na te denken of een woordenboek te raadplegen, vandaar dat een goede tolk Turks beide talen vrijwel foutloos moet kunnen spreken. Om dezelfde reden moet een Nederlands-Turkse tolk, zonder enige moeite vlot en foutloos dat wat gezegd wordt, kunnen overbrengen van de ene naar de andere taal.

2. Een eersteklas tolk Turks-Nederlands kan zijn hoge kwaliteit bewijzen
Terwijl het beroep tolk één van de oudste beroepen is, was tot voor kort met name in Europa, een gedegen opleiding geen vereiste voor een tolk Turks. Het was al genoeg als een tolk Turks een Turkse achtergrond had en de taal beter beheerste dan de gemiddelde Turkse inwoner. De afgelopen tien jaar is hier verandering in gekomen. Dankzij de op dit gebied ingevoerde Europese reglementen, werken de belangrijkste klanten van Turkse vertaalbureaus alleen nog maar met gediplomeerde Turkse tolken. Een diploma is echter niet voldoende voor een tolk Turks om zijn tolkkwaliteiten te bewijzen. Dit omdat een tolk Turks in Nederland enkel een diploma op het gebied van strafrecht kan behalen. Hebt u echter een technische of medische tolk Turks nodig, bent u alsnog gedwongen om met een tolk Turks te werken die gespecialiseerd is in strafrecht.
Vandaar dat Turkstotaal™ alleen met Turkse tolken werkt die minimaal 20 uur ervaring hebben in het door de klant gewenste specialisatiegebied, inclusief een goede reputatie en minimaal twee referenties en werkervaring in het specialisatiegebied.

Maak kennis met onze professionele aanpak!
Bel 06 301 758 33 of stuur een e-mail naar
info@turkstotaal.nl

3. Een eersteklas tolk Turks-Nederlands verricht zijn werk niet met zijn emoties, maar met zijn verstand
Tolken is geen goedkope dienst. Hierdoor wordt over het algemeen pas aangeklopt bij een tolk Turks als men het idee heeft dat er een geschil is of miscommunicatie kan ontstaan. Het komt vaak voor dat een tolk Turks moet vertalen voor twee partijen die een flink meningsverschil hebben. Het is dan van groot belang dat de tolk Turks kalm blijft en zijn emoties onder controle houdt. Maar ook dat hij geen partij kiest door bijvoorbeeld zinnen waar hij het niet mee eens is, niet of foutief te vertalen of door het sturen van het gesprek. Het maakt niet uit of iemand dezelfde achtergrond, religie, sociale positie of netwerk deelt. Een eersteklas tolk Turks moet gedurende de gehele bijeenkomst kunnen tolken zonder emoties te tonen of mee te laten spelen.

4. Een eersteklas tolk Turks-Nederlands is stipt op tijd
Fouten bij het vertalen, door bijvoorbeeld misverstanden, kunnen tijdens het tolken meestal rechtgezet worden door de tolk Turks zelf. Eén ding kan echter niet ongedaan worden gemaakt: het te laat komen van de tolk Turks. Als een vergadering om 10:00 uur begint en iedereen op tijd is behalve de Turkse tolk, die 30 minuten te laat komt, heeft hij de deelnemers aan de vergadering een half uur van hun tijd beroofd.
Het is echter niet alleen om deze reden onacceptabel dat een tolk Turks te laat komt. De partijen zullen tijdens het wachten op de tolk Turks met elkaar proberen te communiceren wat verkeerd kan uitpakken omdat dit vrijwel zeker zal leiden tot miscommunicatie.

5. Een eersteklas tolk Turks-Nederlands ontwikkelt zich continu
Een tolk Turks heeft geen tijd om tijdens een tolkopdracht een woordenboek te gebruiken. Hoe weinig hij ook bekend is met het onderwerp, hij moet kunnen begrijpen en kunnen vertolken wat er gezegd wordt. Dit kan alleen als de tolk Turks geen genoegen neemt met het beheersen van beide talen, maar deze blijft ontwikkelen.

Zwijndrechtsestraat 38  3073 RN Rotterdam / Le Mairekade 74  1013 CD Amsterdam
T 06 301 758 33 | E info@turkstotaal.nl
KVK Amsterdam: 34351805
Aanbevolen: Detren [vertaalbureau Turks-Duits; tolk & vertaler Turks-Duits in Duitsland] | Tumateks [vertaalbureau Turks-Duits; tolk & vertaler Turks-Duits in Turkije]